Våga utmana dina processer och förbättra din verksamhet.

Lean administration

Lean är ett sätt att få mer gjort med befintliga resurser, skapa en flexiblare verksamhet, korta ledtiderna, öka kvaliten och skapa högre värde för kunden.

Lean engagerar medarbetarna och skapar en viktig delaktighet i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Gemensamt finner man nya lösningar för att det dagliga arbetet ska både bli roligare, effektivare och smidigare. Samtidigt får man en överblick av arbetet i de olika verksamheten. Principerna och möjligheterna är tillämpbara oavsett bransch eller typ av verksamhet.

Lean används inom områden som tillverkning, administration, vårdsektorn och tjänste,- och serviceverksamheter.

Bengt Ekman
070-300 42 46
bengt@meraflyt.se
meraflyt.se
Mera Flyt
Humslid
671 95  Klässbol

Kontakta mig

Namn:

Telefon:

E-post:

Meddelande:

Ladda ner broschyr (PDF)